توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  چهارشنبه, 29 دی 1400  
نشست پوستری
نرم افزار مجموعه مقالات
برگزارکنندگان
مجوز isc
حامیان علمی
محل برگزاری