توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 1001   پیش‌بینی ازهم‌پاشیدگی mRNA در توسعه واکسن کوید-19 با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق
نویسندگان: میلاد وزان
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 1003   شناسایی برخی از گونه های Alternaria براساس توالی های nrDNA ITS و TEF
نویسندگان: مصطفی عبادی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 1004   بررسی اسپکتروسکوپیک و بیوانفورماتیکی تاثیر اتصال داروی ضد گلوکومای دورزولامید بر شاخص آبگریزی سطحی آنزیم کربنیک انیدراز
نویسندگان: نوشین بیجاری
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 1005   بررسی اپی توپ های خطی و فضایی کپسید ویروس تب برفکی
نویسندگان: بابک بیک زاده
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 1006   تحلیل احساسات مرتبط با بیماری COVID-19 در وب‌سایت‌های خبری داخل ایران
نویسندگان: سمیه کنعانی - صادق سلیمانی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 1007   اهمیت بارکدگذاری DNA در شناسایی قارچ ها و بررسی ژن های با ارزش بارکدینگ
نویسندگان: نسرین سیدی - امیررضا امیرمیجانی - عادل پردل
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 1009   بررسی مزیت و معایب واکسن های کنونی COVID-19
نویسندگان: سپیده پودینه - آرزو عبدالهی - الهه مشتاقی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 1010   بررسی شبکه های هم بیانی موثر در بیماری گلوکوم زاویه باز اولیه
نویسندگان: فاطمه کارگرنجفی - فرشته چیت سازیان - مرتضی رحمانیان
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 1011   بررسی بیوانفورماتیکی تاثیر miR-26a/b بر روی ژن های COX-2 و HGFدر سرطان معده
نویسندگان: محمد امیر پروین
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 1012   تولید یک واکسن موثر در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
نویسندگان: سپیده پودینه - الهه مشتاقی - راضیه بیدوختی - محمد حسین حسینی شریعتی - علی مظلوم - هانیه عمارتی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 1014   اهمیت مطالعه کل ژنوم در زیست‌شناسی قارچ‌های بیمارگر گیاهی و مسیر انجام آن
نویسندگان: عادل پردل - امیررضا امیرمیجانی - هادی درودی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 1016   ماهیت شناسی ژن های با بیان افتراقی در مرحله هایپرتروفی ماهیچه اسکلتی گوسفند
نویسندگان: فاطمه محمدی نژاد - محمدرضا محمدآبادی - زهرا رودباری
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 1017   واکاوی شبکه هم‌بیان ژنی وزن‌دار به منظور شناسایی برخی عوامل رونویسی موثر در تولید متابولیت‌های ثانویه در گل انگشتانه
نویسندگان: فاطمه امیری - علی مقدم - احمد طهماسبی - علی نیازی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 1018   بررسی حفاظت بخشی لوپ های ایمونوژن منتخب پروتئین های سطحی BauA و Omp34 اسینتوباکتر بومانی در مدل موشی
نویسندگان: زهرا اکبری - ایرج رسولی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 1019   بررسی های بیوانفورماتیکی لوپ های ایمونوژن منتخب پروتئین های سطحی اسینتوباکتر بومانی
نویسندگان: زهرا اکبری - ایرج رسولی - امیر رضایی - حسین سمیعی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 1021   ترسیم شبکه ژنی و شناسایی فرایندهای بیولوژیکی دخیل بر رشد گاوهای گوشتی سنین30-25 ماهگی
نویسندگان: سعیده اسکندری نسب سیاهککوهی - زهرا رودباری - غلامرضا داشاب
3 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 1022   بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد "bta-miR-183a" در فرایند تولید شیر
نویسندگان: سعیده اسکندری نسب سیاهککوهی - زهرا رودباری - غلامرضا داشاب
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 1024   ارتباط چندشکلی rs970547ژن کلاژن تیپ XII زنجیره‌ی آلفا۱ (Col12A1) با خطر ابتلا به سقط مکرر جنین: یک مطالعه in silico
نویسندگان: محمدمهدی ارجمند - محمدکاظم حیدری شیخ - اباصلت حسین زاده گلاگر
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 1025   بررسی موتاسیون ژن BRCA1 و ژن های مرتبط در سرطان پستان بر اساس تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی
نویسندگان: صابر صمدی افشار - علی نیک اختر - نجمه محمدزاده - نادیا گرمسیری - فرنیا گرمسیری - ساحل صمدی افشار
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 1026   بررسی تغییرات بیان دو واریانت, از واریانت های ژن مهارگرp53 ( TP53BP1و TP53I3) تحت تاثیر ترکیب لیکوپن، به روش بیوانفورماتیکی در سرطان پروستات
نویسندگان: غلامرضا داداشی اورنج - جعفر رازقی - علیرضا پناهی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 1027   طراحی بیوانفورماتیکی و آنالیز ایمونوژن پروتئین RBD ویروس SARS COVID_2
نویسندگان: امیر رضایی - حسین سمیعی - سیدمیرلطیف موسوی - شهرام نظریان - زهرا اکبری - عماد کردبچه
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 1031   شناسایی، طبقه بندی و بررسی بیان In Silico خانواده ژنی پلی آمین اکسیداز در سه گیاه انگل مدل از تیره گل جالیز
نویسندگان: مجتبی لطفی - امین میرشمسی کاخکی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 1030   بررسی اثر برهم کنشی هشت ترکیب فنولی رایج در گیاهان دارویی بر پروتئین ویروس SARS-CoV-2 به روش داکینگ مولکولی
نویسندگان: فاطمه ناصری - بهمن حسینی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 1032   مطلوب ترین تعداد Thread در نرم افزار های Mapping
نویسندگان: دانیال فیاضی - حکیمه زالی - سید عنایت اله علوی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 1033   بررسی پروتئین KLF4 در بیضه موش و آنالیز شبکه پروتئین-پروتئین آن با برخی از پروتئین های دخیل در حفظ پرتوانی و اسپرماتوژنز با استفاده از داده های بیوانفورماتیک
نویسندگان: کیانا سجودی - حسین عزیزی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 1034   شناسایی ژن های کلیدی پاسخ دهنده به قارچ (Ustilago maydis) عامل سیاهک معمولی ذرت در واکاوی هم بیانی داده های ترنسکریپتوم
نویسندگان: زهرا سلطانی - علی مقدم
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 1035   شناسایی فاکتورهای رونویسی موثر در پاسخ به عامل سیاهک معمولی (Ustilago maydis) ذرت با استفاده از فراواکاوی داده های میکرواری
نویسندگان: زهرا سلطانی - علی مقدم
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 1036   مطالعه فیلوژنتیکی و ساختاری ژنSOS1 با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی
نویسندگان: ایوب مزارعی - لیلا فهمیده - حمیده خواجه
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 1037   تعیین ساختار سوم پروتئین SOS3 درخت خرما (Phoenix dactylifera) با استفاده از دو روش مبتنی بر همولوژی-مدلینگ
نویسندگان: ایوب مزارعی - حمیده خواجه - لیلا فهمیده
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 1038   شناسایی RNA های کوتاه هسته ای (snoRNAs) به عنوان عوامل تنظیمی بیان ژنی
نویسندگان: عاطفه سیددخت - جواد رحمانی نیا - حسین عمرانی - محمد نوروزی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
31 1039   ونوم انفورماتیک: مسیری برای یافتن پپتیدهای درمانی مشتق از غده زهری عقرب ها
نویسندگان: نرگس پشم فروش - معصومه برادران
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
32 1040   بررسی آسیب پذیری حرارتی پپتید باکتریوسین انتروسین در دمای بدن گاوشیری: مطالعه ی In silico
نویسندگان: علی جوادمنش - زهرا موسوی - منیره احمدیان - زهرا رشیدیان
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
33 1041   شناسایی ژن ها و پروتئین های سیگنالینگ ریشه سویا در تنش خشکی
نویسندگان: مریم پسندیده ارجمند - محمد محسن زاده گلفزانی - حبیب اله سمیع زاده لاهیجی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
34 1042   بررسی ساختار mRNA ژن KCNE1و بیماریزایی پلی مورفیسم rs1805127 آن: تجزیه و تحلیل یک مطالعه in silico
نویسندگان: زهرا شیرزاد - وحید قلی نژاد - اباصلت حسین زاده کلاگر
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
35 1043   طبقه‌بندی پروتئین‌های غشائی با استفاده از یک مدل‌ ترکیبی عمیق: با تاکید بر شبکه‌های کانولوشنی، حافظه طولانی کوتاه-مدت دوطرفه و استفاده از مکانیزم توجه
نویسندگان: میلاد وزان
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
36 1044   بررسی عملکرد پروتئین SCN5A و بیماریزایی پلی مورفیسم(rs1805124) H558R آن، تجزیه و تحلیل in silico
نویسندگان: وحید قلی نژاد - زهرا شیرزاد - اباصلت حسین زاده کلاگر
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
37 1046   آنالیز آسان داده های RNA-seq با استفاده از سرور گالکسی
نویسندگان: محمد اسماعیل پور
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
38 1047   بررسی تغییر بیان ژن های tp53bp1 و tp53i3 در اثر مصرف قارچ خوراکیAgaricus subrufescens با سیستم بیولوژی و با استفاده از داده های میکرو اری در بیماران هپاتیت c
نویسندگان: غلامرضا داداشی اورنج
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
39 1048   پاندمی کووید-19 و راهکارهای کنترل و پیشگیری از آن
نویسندگان: شهره عالیان سماک خواه - معصومه اسدی کیاپی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
40 1049   بررسی بیوانفورماتیک نقش ژن CYB5A و مرگ سلولی با واسطه اتوفاژی در سرطان پانکراس
نویسندگان: صابر صمدی افشار - علی نیک اختر - نجمه محمدزاده - نادیا گرمسیری - فرنیا گرمسیری - ساحل صمدی افشار
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
41 1050   طراحی زیستی-مولکولی بر علیه ساختار تاثیرگذار در ویروس کووید-19
نویسندگان: صدیقه فکری اول - آیسودا ضیامهر
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
42 1051   آنالیز بیوانفورماتیکی پروموتر سه ژن مهم در مسیر گل دهی گیاه مدل آرابیدوپسیس
نویسندگان: پیوند رحمانی زاده
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
43 1052   بیوانفورماتیک
نویسندگان: صبا عمید
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
44 1054   بررسی بیوانفورماتیکی پتانسیل آنتی ژنی و پیش بینی اپیتوپ های یک لیپوپروتئین غشای خارجی Acinetobacter baumannii
نویسندگان: زینب رئوفی - سجاد عبدالهی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
45 1055   تعیین ساختار دوم و سوم لیپوپروتئین غشای خارجی موجود در Acinetobacter baumannii به صورت بیوانفورماتیکی و با استفاده از روش های in-silico
نویسندگان: سجاد عبدالهی - زینب رئوفی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
46 1056   ارتباط شبکه های پروتئینی و ژنی SOX2 در فرآیند خودنوزایی و تمایز سلول های عصبی با استفاده از آنالیز های بیوانفورماتیکی
نویسندگان: سید دانیال هاشمی کرویی - حسین عزیزی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
47 1057   تعیین روابط بین گونه ها در برخی از گونه های جنس Dracocephalum با تکیه بر شواهد ریز ریخت شناسی
نویسندگان: فهیمه کوه دار - مسعود شیدایی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
48 1058   بررسی عملکرد پروتئین AKR1C3 و بیماری زایی پلی مورفیسم rs12529 آن
نویسندگان: سحر یعقوبی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
49 1059   فراتحلیل وراثت پذیری صفت وزن کرک در بزهای کرکی
نویسندگان: ارسلان برازنده - زهرا رودباری - مرتضی مختاری - یدالله بدخشان
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
50 1063   بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات پروتئین سطحی مروزوئیت تیلریا آنولاتا (Tams1) به‌عنوان کاندید واکسن و ابزار روش‌های تشخیص سرولوژیکی
نویسندگان: روح اله فتاحی - فاطمه رهبر
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
51 1064   مطالعه فیلوژنتیکی توالی های ژن Hsp 70 با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی
نویسندگان: آزاده ترابی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
52 1065   نقش بارکدگذاری DNA در تعیین حدود و ثغور گونه‌های جنس Fusarium
نویسندگان: بهناز کریمی - امیررضا امیرمیجانی - نسرین سیدی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
53 1066   پیش بینی شباهت و پایداری بخشی از توالی ژن COI در هفت گونه از جنس Tigriopus Norman, 1869 (Harpacticoida: Harpacticidae)
نویسندگان: فاطمه نظری - راضیه رضوی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله